Mežu apsaimniekošana

Lai meža īpašums saglabātu savu vērtību un nestu peļņu arī nākamajām paaudzēm, tas profesionāli jāapsaimnieko ilgtermiņā. Taču, lai kvalitatīvi veiktu šos darbus, ne visiem pietiek laika, līdzekļu un zināšanu. Mēs mežu īpašniekiem piedāvājam plašu mežsaimniecisko darbu klāstu. Sākot no mežu atjaunošanas un beidzot ar zāģēšanu, baļķu pievešanu un realizāciju. Savukārt ilgtermiņā izdevīgākais risinājums vienmēr būs līgums par meža apsaimniekošanu pilna mežsaimnieciskā cikla ietvaros.

Par mūsu klientu var kļūt ikviens – neatkarīgi no īpašuma platības, meža vecuma un audzes sastāva. Nodrošinām augstu mežsaimniecisko darbu izpildes kvalitāti, jaunāko informāciju par tirgus tendencēm, neatkarīgu un korektu nozāģētās koksnes uzmērīšanu, drošu un pārskatāmu darījumu, kā arī garantētu un ātru apmaksu.

Meža apsaimniekošanas cikls sevī ietver:

* augsnes gatavošanu;
* meža atjaunošanu ( gan dabisku, gan mākslīgu – stādot vai sējot);
* agrotehnisko jeb kultūrkopšanu audzes pirmajos gados;
* jaunaudžu kopšanu ( lapu kokiem vismaz reizi piecos gados; skuju kokiem – vismaz reizi 10 gados);
* audzes sastāvu kopšanu;
* kopšanas cirtes;
* sanitārās cirtes – slimību novājinātās un bojātās audzēs;
* galvenās cirtes – ciršanas vecumu sasniegušās audzēs.