Mežizstrāde

Veicot mežizstrādi, ikviens meža īpašnieks ir ieinteresēts gūt pēc iespējas lielāku ekonomisko labumu, un mums ir izstrādāts optimāls modelis šī procesa efektivizācijai.

SIA “TRANSFOREST “ sniedz kompleksu mežizstrādes pakalpojumu klāstu — meža ciršanu, pievešanu, izvešanu.
Mūsu uzņēmums mežizstrādi veic, izmantojot mūsdienīgāko mežizstrādes tehniku. Profesionāli un labi apmācīti speciālisti ir ļoti nozīmīgi mežizstrādes procesā, lai pareizi veiktu visus ieplānotos darbus. Pareizi veikta meža kopšana ir pamats veselīga un ienesīga meža atjaunošanai.

MEŽISTRĀDES PAKALPOJUMU KOMPLEKSS IETVER:

* cirsmas sagatavošanu izstrādes darbu uzsākšanai;

* pameža tīrīšanu;

* koku nozāģēšanu, atzarošanu un sagarumošanu pēc pasūtītāja dotās specifikācijas;

* materiāla izvešanu no cirsmas līdz krautuvei;

* transportēšanu.