Meža inventarizācija un taksācija visā Latvijā

Kas ir meža inventarizācija un taksācija?

Meža inventarizācija ļauj iegūt informāciju par meža stāvokli, koku sugām, pieguļošiem purviem, koku pieaugumu un augšanas gaitu, kokaudzes veidu, sastāvu, vecumu, augstumu un citiem parametriem. Inventarizācijas rezultātā izveidojam vai papildinām jūsu meža apsaimniekošanas plānu apstiprināšanai mežniecībā.
Atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem, meža īpašniekam ir jāveic meža inventarizācija vismaz reizi 20 gados un materiālus jāiesniedz Valsts meža dienestā. Informācija par jūsu mežu tiek iekļauta Mežu valsts reģistrā.