Jaunaudžu kopšana un mežu atjaunošana

AUGSNES GATAVOŠANA
Visās platībās, kur plānots ieaudzēt vai atjaunot mežu, ieteicams veikt meža augsnes sagatavošanu, lai uzlabotu dīgstu vai meža stādu augšanas gaitu, kā arī paaugstinātu stādu ieaugšanās procentu. Augsnes gatavošanas darbus ieteicams veikt vēlā rudenī, lai ziemas periodā sagatavotā augsne sablīvētos un līdz atjaunošanas laikam neaizzeltu.


STĀDĪŠANA
Pēc meža nociršanas mežs atjaunojas dabiski vai arī tiek apstādīts. Izvēloties mežu atjaunot mākslīgi, apstādīšana jāveic kvalitatīvi un jāizmanto tikai augstvērtīgs stādmateriāls, tādā veidā nodrošinot veselīga un ienesīga meža ataudzēšanu. Stādīšanai vispiemērotākais laiks ir agrs pavasaris.


JAUNAUDŽU KOPŠANA
Jaunaudžu kopšana veicina konkrētiem meža augšanas apstākļiem vislabāk piemērotu koku sugu attīstību, kā arī palielina nākotnes meža ražību un atstājamo koku vērtību.